charger people app

Vid skada eller olycka

Vid trafikolycka

Rädda liv och larma. Ring SOS 112 vid personskador på platsen.

Om du råkar ut för en trafikolycka utan några personskador finns några saker att tänka på. Kontakta polisen om du känner dig osäker och skriv ner namn och adress om det finns vittnen.

 • Sitt kvar i bilen

  Gå inte ur fordonet innan du är säker på att du kan göra det utan att utsätta dig själv eller andra för fara.

 • Diskutera inte vems fel det är

  Undvik att diskutera vem som är ansvarig för olyckan. Överlåt det till polisen och försäkringsbolaget.

 • Gör inte upp i godo med de inblandade

  Undvik att göra upp sinsemellan de som är inblandade i olyckan.

 • Kontakta polis om du känner dig osäker

  Ta kontakt med polisen om du är osäker på vad som gäller eller vill att polisen ska dokumentera olyckan.

 • Ta kontaktuppgifter till eventuella vittnen

  Om det finns vittnen på plats, skriv ner deras namn, nummer och adress.

 • Gör notering i skaderapporten

  Notera skadan/skadorna som uppstått i skaderapporten som finns i handskfacket. Fyll också i skadeanmälningspapper som finns i handskfacket.

 • Ring OurGeenCar

  Informera om det inträffade så hjälper vi dig vidare på telefon: +46 (0)10-16 60 555

Vid skada

Det är viktigt att du alltid kollar bilen utvändigt och invändigt efter skador direkt i början av din hyrperiod.

Slarvar du med detta kan du missa en skada som uppstått innan din hyrtid, och således blir det du som äger ansvar för den när nästkommande hyrestagare rapporterar skadan.

Hittar du en skada på bilen vid besiktningen

Titta i skaderapporten som finns i pärmen i handskfacket. Finns skadan rapporterad behöver du inte göra något. Finns den inte med, lägg till den i skaderapporten med tid och datum och kontakta OurGreenCars support omedelbart på telefon +46 (0)10-16 60 555.

Vid en trafikolycka under din hyresperiod

Se avsnittet "Om du råkar ut för en trafikolycka"

Vid parkeringsskada

Fotografera med din mobil om den finns tillgänglig, notera skadan i skaderapporten, tillkalla polis på telefon 114 14 om det är en större skada och ring OurGreenCars support på telefon +46 (0)10-16 60 555.

Vid inbrott, viltolycka eller skadegörelse

Kontakta polis på 114 14, därefter OurGreenCar på telefon +46 (0)10-16 60 555.

Fyll alltid i skadeblanketten och skicka till OurGreenCar

OurGreenCar Sweden AB
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö

Kontakta OurGreenCar

Telefon: +46 (0)10-16 60 555